Beskärning

Kvällsposten_4

Efter trädets förutsättningar och dina önskemål.

Det är inte alltid ett träds växtsätt är passande i den miljön det står i. Det kan ta mer plats än vad där finns utrymme till, sticka in lite för mycket till grannen eller stjäla solen när man vill ha den som mest. Äldre träd kan avlöva och torka ut sina inre grenar för att sedan släppa dem vilket kan leda till skada om det finns ömtåliga ting under.

Vi utför flera olika sorters beskärningar beroende på vad som är passande för trädet och dess omgivning. När vi beskär gör vi det först efter trädets förutsättningar och sedan för att passa in i sin omgivning.

Vi eftersträvar ett balanserat träd som är välmående efter vårt ingrepp. Vi utför inte toppkapningar och avråder från kraftiga ingrepp. Beskärs ett träd på fel sätt förlängs dess läkeprocess, trädets naturliga skyddsbarriärer försvagas och ökar risken för försvagande sjukdomar, röta och missväxt.

Efter beskärning löser vi gärna bortforsling av grenar och ris. Önskas flisning går även det att lösa.