Fruktträdbeskärning

Klippt med omsorg så fruktträdet skall svara på rätt sätt.

Det finns många sätt att klippa fruktträd på. Vi förespråkar inget speciellt utan vi utgår från trädets förutsättningar och era önskemål. Då träd brukar svara på olika beskärningar skall man ha det i åtanke när man beskär. Gör man det hårt kommer trädet skjuta många skott den kommande växtsäsongen. Beskär man försiktigt svara det inte med lika mycket skott. Har det stannat av i växte pågrund av ålder kan man klippa det lite hårdare för att föryngra det om det är vad man vill.

Givetvis löser vi bortforsling av ris om ni önskar det.