Trädfällning

Kvällsposten_1

Ge oss din utmaning så löser vi det säkert.

Trädfällning varierar alltid i svårighet beroende på trädets form och dess omgivning. Ibland kan det verka omöjligt att ta ned ett träd, förr oss är det en daglig utmaning. Med rätt utbildning, kompetens och erfarenhet tar vi oss an den utmaningen. Vi fäller träd med precision om utrymme finns eller tar ned det genom att klättra upp i det och sågar ur mindre delar som vi firar ned säkert till marken med hjälp av rep, taljor och bromstrummor skapta för ändamålet.

Tänk på att fällning inte alltid är den enda lösningen och ett träd tar lång tid att ersätta. Vi rådgör gärna och ger alternativ när vi besöker er för att lämna en kostnadsfri offert.

Eftersom vi är ett registrerat företag som betalar moms och skatt och har de kompetensbevis och certifikat som krävs så tar vi fullt ansvar för det arbete vi utför och är försäkrade därefter.

Efter fällning löser vi gärna bortforsling, stubbfräsning, flisning.